ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ ВЪРХУ СЕМЕНА ОТ ПИПЕР

  • 1 ИПАЗР „Н.Пушкаров”, София, България

Abstract

Проучено е развитието на биологичния ефект при предпосевна обработка на семена от пипер в магнитно поле.Установени са режимните параметри на магнитното поле, при което се получават по добри показатели по отношение ускоряване и едновременност на покълване.

Keywords

Article full text

Download PDF