ЕВРОПЕЙСКИ ХАРМОНИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СИСТЕМАТА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ГОРСКИ ТРАКТОРИ

  • 1 КТИ към МЗХ

Abstract

This article presents the Framework Directive 2003/37/EC of EU, which covers type-approval of wheeled agricultural and forestry tractors.

Keywords

Article full text

Download PDF