Computer-aided solutions to support the operation of a manufacturing company, with the use of personalised it solutions

 • 1 University of Applied Science in Nysa, Poland
 • 2 Polish Academy of Sciences Branch in Poznan, Institute for Scientific Research and Expertises in Gorzów Wlkp., Poland

Abstract

Computer-aided information flow affects the operating efficiency of manufacturing companies. Personalised IT solutions (PITS) may appear to be helpful. The article discusses the rationale and requirement for the use of computer-aided solutions at manufacturing companies and the practical applications of such solutions in selected areas. Computer-aided management of technical documentation (CAMTD), computer aided items design (CAID) and total productive maintenance (CATPM) and options of further work have been proposed. These solutions were prepared in the form of DBMS systems. The final solution will be to integrate PITS into the IT system supporting the information flow in the production company.

Keywords

References

 1. Arndt S. G., Klement S., Saske, B., Stelzer R. H., Machine operation research - product and machine data integration, in: Industry 4.0,Year II Volume 1/3 June 2018, s. 85-88
 2. Bernat P. Tendencje i kierunki informatycznego wspomagania funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych cz. 1. warianty rozwiązania, str. 7, Postępy Nauki i Techniki, 13/2012, Lublin
 3. Bernat P. Tendencje i kierunki informatycznego wspomagania funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych cz. 2. zarządzanie produkcją, str. 153, Postępy Nauki i Techniki, 15/2012, Lublin
 4. Bernat P., Компьютерная поддержка проектных работ, XVI International Science and Engineering Conference, 2009, s.26- 29.
 5. Bernat P. Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием, XX International Science and Engineering Conference, Sewastopol, 2013
 6. Bernat P. Компьютеризованное управление технической документацией на производственном предприятии, Международая научно-техническая конференџия „Автоматизация: проблемы, идеи, решения” Севастополъ, 2013
 7. Bernat P., Zaborowski T., Jurko. J., Streamlining the Operations of a Transport Business by IT Solutions along with Advantage Analysis, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przemysł 4.0, 21-24.05.2018 Nowy Sącz (zgłoszone do druku)
 8. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2000
 9. Kanicki T. Problematyka zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w świetle przeglądu literatury, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z.71, str. 149, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014
 10. Lorenz M., Rüßmann M., Strack R., Lueth K., Bolle M., Man and Machine in Industry 4.0: How Will Technology Transform the Industrial Workforce Through 2025? Boston Consulting Group, 2015, Available at 16.08.2018, https://www.bcg.com/publications/2015/technology-businesstransformation-engineered-products-infrastructure-man-machineindustry-4.aspx
 11. Mleczko J. Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania w jednostkowej i małoseryjnej produkcji wyrobów, str. 23, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Nr 2, 2013
 12. Materiały i dane udostępnione przez przedsiębiorstwo FAG S.A.
 13. Opera systems, Opendata,. Available at 10.08.2018, http://www.opendatasrl.it/index.php/en/
 14. Pricewaterhousecoopers, Global Industry 4.0 Survey, 2016. Available at 14.08.2018 https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landingpage/industry-4.0-building-your-digital-enterpriseapril-2016.pdf
 15. Raport końcowy z udzielonego wsparcia doradczego dla przedsiębiorstwa FAG S.A., Bernat P., PWSZ w Nysie, Nysa 2013
 16. Santos M., Hoppen J., Industry 4.0, Web 3.0 and Digital Transformation, Published by Aquarela Analytics, 2018, dostęp 22.08.2018, https://aquare.la/en/industry-4-0-web-3-0-and-digitaltransformation/#Conclusions_and_Recommendations

Article full text

Download PDF