TECHNOLOGICAL BASIS OF “INDUSTRY 4.0”

INDUSTRY 4.0 APPLICATIONS IN WET WIPES MACHINES

 • 1 Kansan Wetwipe Machinery R&D Center, Izmir, TURKEY
 • 2 Kansan Wetwipe Machinery R&D Center, Izmir, TURKEY; Ege University Faculty of Engineering, Mech. Eng. Dept, Izmir, TURKEY

Abstract

Wet wipe machines are machines for high capacity production at high speeds. Even the short downtimes of the machines in the production area lead to huge losses for manufacturers. However, in these machines; unexpected breakdowns such as belt breakage, bearing damage, sensor motor failures, pneumatic air leaks are frequently encountered. In order to prevent unwanted stoppages, a sensor, actuator and plc based application has been implemented to prevent failure parameters and to detect faultlessly by monitoring the operation parameters. As a result of the studies carried out, our wet wipe machines that we produce have been adapted to the industry 4.0 concept.

Keywords

References

 1. Kalyoncu, M., “Titreşim analizi ile makina elemanları arızalarının belirlenmesi”, Mühendis ve Makina Dergisi, Ankara, Cilt no 47, Sayı 552, (2006)
 2. Hakan ARSLAN,”Bilyalı Yuvarlanma Elemanı Kusurunun Titreşim Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Pamukkale üniversitesi, Mühendislik bilimleri dergisi, YIL: 2007 CİLT: 13 SAYI: 2 SAYFA: 151-161
 3. H. M. Hashemian, State-of-the-Art Predictive Maintenance Techniques, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement ( Volume: 60 , Issue: 1 , Jan. 2011 ), 226 – 236,DOI: 10.1109/TIM.2010.2047662
 4. Denli, H.B., “Kestirimci bakım ve uygulamalarının iyileştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Mersin, (2007).
 5. Baykara, V.İ., “Titreşim analizi ile şanzımanlarda arıza teşhisi ve kestirimci bakım”, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Zonguldak, (2009).
 6. Orhan, S., “Rulmanlarla yataklanmış dinamik sistemlerin titreşim analizi ile kestirimci bakımı”, Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Anabilim Dalı, Kırıkkale, (2002)
 7. Engur, A.İ., “Kestirimci bakımda titreşim analizi”, Muhendis ve Makine Dergisi, Ankara, Cilt: 48, Sayı: 570, (2007).
 8. https://www.endustri40.com/endustri-4-0-ile-kestirimci-bakim/
 9. Yavuz Bahadır KOCA , Abdurrahman ÜNSAL, “Asenkron Motorların Elektriksel ve Mekaniksel Arızalarının Değerlendirilmesi”, SDU Teknik Bilimler Dergisi, Isparta, Cilt: 7, Sayı:2, Sayfa: 37-46, (2017)
 10. Metin GÜLEÇ, “Pnömatik Sistemlerde Tasarruf Önlemleri ve Yöntemleri”, I. Ulusal Hidrolik ve Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Sayfa: 289-293, (1999)
 11. Ali Haydar KARAÇAM, Pnömatik Ürünlerin (Silindirlerin) Sızdırmazlık Testlerinin Fark Basınç Transmitteri Kullanılarak Yapılması, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, İstanbul, (2004)

Article full text

Download PDF