BUSINESS & “INDUSTRY 4.0”

Waste logistics in the aspect of a closed loop economy

 • 1 Department of Production Engineering, Logistics and Applied Computer Science, Faculty of Production and Power Engineering, University of Agriculture in Kraków; Faculty of Technical Sciences and Design Arts, National Academy of Applied Sciences in Przemysl
 • 2 Department of Production Engineering, Logistics and Applied Computer Science, Faculty of Production and Power Engineering, University of Agriculture in Kraków
 • 3 Institute of Agricultural Engineering, Transport and Bioenergetics, Slovak University of Agriculture in Nitra
 • 4 Institute of Design and Engineering Technologies, Slovak University of Agriculture in Nitra
 • 5 Faculty of Environmental Engineering and Geodesy, University of Agriculture in Kraków

Abstract

The purpose of the study was to analyse and evaluate waste logistics in a large-scale agricultural enterprise in terms of a closedloop economy. A closed-loop economy was characterised and its significance for the enterprise was defined. The size and structure of the input production means, and their output were established. Based on yardsticks and indicators the degree of implementation of the closedloop economy into the enterprise was estimated and solutions improving the current situation were suggested. It was found out that in the analysed enterprise it is carried out at a high level which is proved by a high indicator of waste management in the closed loop at the level of 95%.

Keywords

References

 1. T. Szczygielski, Wskaźniki obiegu zamkniętego. Podejście do pomiaru obiegu zamkniętego, Politechnika Warszawska, Instytut Badań Stosowanych, Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych. Warszawa (2016)
 2. M. Esposito, T. Tse, K. Soufani, Why the Circular Economy Matters, European Businees Review (2015)
 3. M. Pichlak, M. Kruczek, Gospodarka o obiegu zamkniętym - stan obecny i perspektywy, Ekonomia XXI wieku, 3 (15) (2017)
 4. A. Valavanidis, Concept and Practice of the Circular Economy, National and Kapodistrian University of Athens (2018)
 5. K. Posłuszny, Model biznesowy gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze tworzyw sztucznych, N. Iwaszczuk, K. Posłuszny, Gospodarka o obiegu zamkniętym, modele, narzędzia, wskaźniki, Wydawnictwo AGH, Kraków (2021)
 6. M. Pichlak, Gospodarka o obiegu zamkniętym - model koncepcyjny, Ekonomista, 3, ISSN 0013-3205 (2018)
 7. R. Maruszkin, T. Lasecki, T. Tarnecki, M. Biernat-Kopczyńska, Gospodarka o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ISBN 978-83-7633-461-5 (2021)
 8. B. Koralewska, M. Sikora, M. Smyk, N. Stępień, Innowacje ekologiczne w sektorze produkcji rolnej jako instrument zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Koło Naukowe Eko-Zarządzania, 7(6) (2017)
 9. A. Bączyk, Produktywność w realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, J. Kulczycka, Ewolucja gospodarki o obiegu zamkniętym – wyzwania, bariery, korzyści. Kraków, IGSMiE PAN (2021)
 10. J. Kulczycka, Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym, Polska Akademia Nauk, Instytut gospodarki surowcami mineralnymi i energią, IGSMiE PAN (2020)
 11. J. Zarębska, Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Zarządzania środowiskiem i Gospodarką Publiczną Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Nr 6(7) - ISSN 2391-9361 (2017)
 12. D. Woźniak, L. Kukiełka, Logistyka opakowań w transporcie drogowym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 5 (2011)
 13. K. Lysenko-Ryba, Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, ISSN 2083- 8611 (2015)

Article full text

Download PDF