УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ, ОСНОВАНО НА ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ФИРМА

Abstract

В настоящата публикация е предложен подход за отчитане на колебанията (дисперсията) в обема и качествените характеристики на материалния поток за възможно по-равномерното използване и натоварване на капацитета на индустриалните фирми. Предложени са начини за отстраняване на тези неблагоприятни въздействия чрез оптимизиране на регулирането и прилагането на гъвкави организационни форми на решение.

Keywords

Article full text

Download PDF