СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМАТИЧЕН КОМПЛЕКС ЗА ГРАВИРАНЕ НА СУВЕНИРНИ ПЛОЧКИ

  • 1 катедра „АДП” при МФ, Технически Университет – София, България
  • 2 МФ, Технически Университет – София, България

Abstract

В статията са разгледани изискванията към системата за управление, използваните сензори и програмируеми контролери, като е представен алгоритъма за управление и е симулирана цялостната система, Представени са характерните особености в развитието на процеса и съответните функции на упрвлението при тяхното отработване.

Keywords

Article full text

Download PDF