ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПО РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Abstract

В статията е направен анализ на реализацията на политиките на Европейския социален фонд по развитие на електронното управление в България.

Keywords

Article full text

Download PDF