ТЕХНОЛОГИЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТА НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО НА ТОЧКАТА НА КОНТАКТ С ПОРЪЧКАТА НА КЛИЕНТА

  • 1 Стопански факултет, Технически университет – София, България

Abstract

В настоящата статия са разгледани някои технологично-организационни аспекти на осъществяването на произ-водствените процеси, които са един от основните показатели за това, доколко те са проектирани с идеята да подпомагат участието на клиентите (посредством „Точката на контакт с поръчката на клиента“) в своето осъществяване.

Keywords

Article full text

Download PDF