ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗЧЕТКОВИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В ИНДУСТРИАЛНИТЕ РОБОТИ

Abstract

Статията разглеждат конструкцията и управлението на безчетковите постояннотокови мотори и тяхното приложение в индустриалните роботи.

Keywords

Article full text

Download PDF