Tribotechnical characteristics of composite coatings based on zirconium carbonitride subjected to cryogenic treatment

 • 1 Yanka Kupala State University of Grodno,Grodno, Belarus
 • 2 Physicotechnical Institute, National Academy of Sciences of the Republic of Belarus

Abstract

The structure and physicomechanical characteristics of vacuum coatings formed from refractory metal compounds on steel substrates of different chemical composition are studied. The possibility of applying refractory metal coatings to protect metal substrates used for the manufacture of metalworking tools and steel tools used for casting non-ferrous metals has been analyzed.

Keywords

References

 1. Korotaev A.D., Moshkov V.Iu., Ovchinnikov S.V., Pinzhin Iu.P., Savostikov V.M., Tiumentsev A.N.. Nanostrukturnye i nanokompozitnye sverkhtverdye pokrytiia//Fizicheskaia mezomekhanika.–2005.– T. 8, № 5. – S. 103-116
 2. Musil J., Daniel R., Zeman P., Takai O. Structure and properties of magnetron sputtered Zr-Si-N films with a high (≥25 at.%) Si content// Thin Solid Films.–2005.– Vol. 478. – P. 238-247.
 3. Anishchik V.M., Uglov V.V., Zlotskii S.V., Emel'ianov V.A., Ponomar' V.N., Ukhov V.A. Mnogosloinye nanostrukturirovannye pokrytiia TiN/ZrN: struktura i mekhanicheskie svoistva//Perspektivnye materialy.–2003.– № 4.– S. 75-78.
 4. Veprek S, Argon A.S., Zhang R.F. Origin of the hardness enhancement in superhard nc-TiN/α- Si3N4 and ultrahard nc-TiN/αSi3N4/TiSi2 nanocomposites// Philosophical Magazine Letters. – 2007. – Vol. 87, № 12. – P. 955-966.
 5. Li S.Z., Fang Q.F., Liu Q., Li Z.S.. Gao J., Nesladek P., Prochazka J., Veprek-Heijman M.G.J., Veprek S. Thermally activated relaxation processes in superhard ncTiN/α-Si3N4 and nc-(Ti1-x Alx) N/α-Si3N4 nanocomposites studied by means of internal friction measurements// Composites Science and Technology. – 2005. – Vol. 65. – P. 735-740.
 6. Chekan N. M., Akula I. P. Struktura iznosostoikikh pokrytii karbonitrida tsirkoniia //Vestsі natsyianal'nai akademіі navuk Belarusі, seryia fіzіkatekhnіchnykh navuk- 2016-№1-s.75-79.
 7. Ovchinnikov E. V., Chekan N. M., Barsukov V. G., Akula I. P., Eisymont E. I., Khovatov P. A., Shagoika A. G. Vysokotemperaturnye mnogosloinye pokrytiia na osnove mnogokomponentnykh soedinenii//Vesnіk GrDU іmia Iankі Kupaly. Ser. Ser 6, Tekhnіka.- 2017 .- T.7. - № 2.- S.6-17.
 8. Mnogosloinye kompozitsionnye pokrytiia tribotekhnicheskogo naznacheniia / E.V. Ovchinnikov [ i dr.] // Tekhnologii uprochneniia, naneseniia pokrytiia i remonta : materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 14-15 aprelia 2016 g..- Spb. : Izd-vo Polititekhnicheskogo universiteta, 2016 .- S.315-323
 9. Plazmokhimicheskie tonkosloinye pokrytiia dlia tekhnologicheskoi osnastki / E.V. Ovchinnikov [ i dr.] // Materialy, oborudovanie i resursosberegaiushchie tekhnologii : materialy Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf., Mogilev, 27-28 aprelia 2017 g./Mvo obrazovaniia RB, M-vo obrazovaniia i nauki RF, Nats. akad..- Mogilev : GU VPO "Belorussko-rossiiskii un-t" , 2017 .- S.128-129
 10. C. Donnet , Recent progress on the tribology of doped diamondlike and carbon alloy coatings: a review, Surface and CoatingsTechnology 100-101 (1998) 180-186

Article full text

Download PDF