MATERIALS

Modeling of the process of ultrasonic flaw detection of materials with internal microdefects of different origin

  • 1 Cherkasy State Technological University, Cherkassy, Ukraine

Abstract

Miniaturization of technical products is one of the driving forces for the development of high-tech systems. The article considers the most well-known method of determining microdefects of microwelded joints – the method of ultrasonic flaw detection. It is known that microdefects weaken the cross-section of the micro-seam, reduce its strength and are stress concentrators. A dynamic computer model of ultrasound propagation in microwelded welds of metal containing defects of micrometric size of various shapes filled with gas (most often, air) was created. For ultrasonic control, oscillations with a frequency of 0.5 MHz and a direct transducer emitting longitudinal waves perpendicular to the contact surface into the welded joint were used. On the basis of results of computer modeling the regularity of sensitivity of measurement of microdefects from parameters of the ultrasonic microdefectoscope which with a high degree correlates with experimentally received data is revealed.

Keywords

References

  1. Ovchinnikov V.V. Defektatsiya svarnykh shvov i kontrol' kachestva svarnykh soyedineniy: uchebnik dlya studentcheskikh ucherezhdeniy. Moskva: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2017 – 224 s.
  2. Sharapov V.M., Minayev I.G., Bondarenko YU.YU., Kisil' T.YU., i dr., P'yezoelektricheskiye preobrazovateli. Cherkassy, Ukraina: CHGTU. - 405 р. (2004).
  3. Antonov I.V., Sokolov S.S., Kuzovnikov Ye.V., i dr. «Tekhnologicheskiye aspekty ispol'zovaniya ul'trazvukovykh defektoskopov na fazirovannykh reshetkakh s rolikovym datchikom», Fundamental'nyye issledovaniya, №5. - S. 241-246 (2015).
  4. Paton B.Ye., Troitskiy V.A., «Tekhnicheskaya diagnostika i nerazrushayushchiy kontrol'». Osnovnyye napravleniya rabot IES im. Ye.O.Patona NAN Ukrainy po sovershenstvovaniyu nerazrushayushchego kontrolya svarochnykh soyedineniy, №4, 2013.
  5. Sampt'on M.D., Fundamental'noye issledovaniye mikrodefektov v elektropolirovannykh svarnykh i gidroformirovannykh uskoryayushchikh strukturakh SRF. Vashington, SSHA: Upravleniye fiziki vysokikh energiy, Ministerstvo energetiki SSHA. - 37 str. (2014).
  6. Kisil T., Bondarenko M., Skrypnyk V. Problems of modeling ultrasonic flaw detection of microdefects of welds // The XVII International Congress "Machines. Technologies. Materials 2020" - winter session /Year III, ISSUE 1 (16), Borovets, Bulgaria 2020 (volume I)/ Machines.Tecnologies. Materials. - р.55-59

Article full text

Download PDF