Control of the technical state of agricultural aggregates by facilities of fault detection

  • 1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

Abstract

The work is dedicated to the development of methods for calculating the conditional probability of an emergency condition tractors due to the presence in the details of their units cracks. Possibility to reliably identify the locations of crack propagation in detail tractor units in the case of pulsed portable flaw eddy current type is proved. The research found that the risk of execution of mechanized operations significantly depend on unsatisfactory technical condition of tractors and self-propelled agricultural machines.

Keywords

References

  1. Войналович О.В., Д.Г.Кофто, В.П.Голод Незадовільний технічний стан мобільної сільськогосподарської техніки як одна з основних причин виробничого травматизму // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів Десятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 13-15 травня 2014 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – C. 39-44.
  2. Єсипенко А.С., О.А. Сліпачук, М.М. Мотрич, Г.О. Оберемок. Дослідження впливу втоми трактористів на дотримання ними вимог безпечної праці // Проблеми охорони праці в Україні. Збірник наукових праць, – 2012. – Вип. – 24. – С. 58-72.
  3. Зінчук М. Дослідження зміни рівня безпечності технічних засобів для сільськогосподарського виробництва в процесі експлуатації // Техніка і технології АПК, 2012. – № 5 (32). – С. 25-27.
  4. Войналович О.В. Методи дефектоскопії для виявлення експлуатаційного пошкодження у деталях і елементах конструкцій мобільних сільськогосподарських машин // Науковий вісник НУБіП України, 2014. – Вип. 196. – Ч. 1. – C. 204-213.
  5. Войналович А. Методология определения риска травмирования механизаторов за данными дефектоскопического контроля / MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. An International Journal on Operation of Farm and Agri-food Industry Machinery. – 2014. – Vol. 16. – No 3. – Р. 130-137.
  6. Войналович О.В., І.М.Васинюк, М.М.Мотрич. Застосування портативного вихороструменевого дефектоскопа для виявлення тріщин в деталях сільськогосподарських машин / Праці І-ї міжнародної науково-технічної конференції «Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин», 4-7 жовтня 2004 р. – Тернопіль, 2004. – С. 609-613.
  7. Шалапко Ю.І, А.Л.Ганзюк, М.А.Разуваєва. Прихованість фреттинг-процесів у з’єднаннях автомобільної техніки та їх вплив на безпеку експлуатації // Вісник Хмельницького національного університету, 2010. – № 5. – С. 165-169.
  8. Томіленко Л.А., С.І.Крук, І.О.Олійник та ін. Динаміка змін умов праці на тракторах і комбайнах в залежності від строків їх експлуатації // Вісник СНАУ. – 2010. – Випуск 1 (21). – С. 14-18.
  9. Войналович А.В., М.Н. Мотрич. Подходы к оценке безаварийности мобильной сельскохозяйственной техники / Сборник научных трудов Sworld.– Иваново: Маркова А.Д., 2014. – Вып. № 4 (37). – Том. 7. – С. 88-92.

Article full text

Download PDF