MECHANIZATION IN AGRICULTURE

Trends in the development of roll baler and baler wrapper machines for the production of haylage

 • 1 ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Institute of Agricultural Engineering, Poznan, Poland

Abstract

The paper presents an overview of the solutions used in modern machines for the production of haylage such as round balers and balers. Discussed elements of systems enabling monitoring the process of bales formation and influencing its course, to improve the quality of obtained silage and increase the efficiency and ergonomics of the machine’s operation. Trends of development and reasons for increasing functional integration into single machines were determined. The paper was created as a result of cooperation between ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Institute of Agricultural Engineering and METAL-FACH sp. z o.o. company located in Sokółka, Poland.

Keywords

References

 1. Radkowski A., Kuboń M.: Wpływ technologii zbioru zielonek z użytków zielonych na jakość sporządzanych kiszonek. Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007.
 2. Zawada M., Ciechanowski M., Szulc T., Szychta M., Smela A., Kamprowski R.: Systemy wizyjne we współczesnym rolnictwie. Technika Ogrodnicza Rolnicza i Leśna, 2019, 1,13- 16.
 3. K.A. Dreszer, T. Pawłowski, J. Szczepaniak, M. Szymanek - Maszyny rolnicze, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 2015.
 4. Szczepaniak J. (2010): Narzędzia wspomagające proces przygotowania produkcji maszyn rolniczych Poznań. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna, 1, s. 8-12.
 5. Szczepaniak J.: Współczesne narzędzia wspomagające projektowanie maszyn rolniczych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2008, nr 1, s. 20-24.
 6. Ciechanowski M., Szulc T., Rogacki R., Wojciechowski J., Zawada M., Smela A., Szczepaniak J.: Metody pomiaru plonu pasz objętościowych połączone z terenowym mapowaniem plonu na potrzeby rolnictwa precyzyjnego Technika Ogrodnicza Rolnicza i Leśna, 2018, 6, 6-8.
 7. http://www.metalfach.com.pl/test-z562.html
 8. http://www.ifm.com/pl/pl/product/O3M251
 9. http://landmaschinen.krone.de/english/products/roundbalers/bellima/
 10. US 8860443 Patent: Device to measure the moisture of hay in a round baler (2000)

Article full text

Download PDF