MECHANIZATION IN AGRICULTURE

Application of polymer composites in moving joints machines of the fat and oil industry

 • 1 Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine

Abstract

The expediency of using parts made of polymer composites in moving joints of machines in the oil and fat industry is shown. The use of experimental moving joints provided an increase in the resource from 500 hours to 1080 hours minimum. Diagnostics of experimental moving joints revealed that some of them have signs of transfer of the composite material to the steel shaft. This is explained by the following factors: the presence of the transfer effect and operation at high temperatures of 140 °C. The operating modes of the equipment are maintained. Most of the experimental parts made of polymer-composite material are in a running-in state, as wear has not been recorded in them.

Keywords

References

 1. Datsyshyn, O., Tkachuk, A., Hvozdiev, O. Tekhnolohichne obladnannia zernopererobnykh ta oliinykh vyrobnytstv: navch. posibnyk. Vinnytsia : Nova Knyha, 2009, 488pp.
 2. Hrudovyi, R. Novi typy hvyntovykh mekhanizmiv z pokrashchenymy ekspluatatsiinymy kharakterystykamy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, V.1. (197), 2013, 24– 27.
 3. Hevko, R., Rohatynskyi, R., Rozum, R., Klendii, M. Pidvyshchennia tekhnolohichnoho rivnia protsesiv zavantazhennia ta perevantazhennia materialiv u hvyntovykh konveierakh: monohrafiia, Ternopil: Osadtsa Yu.V., 2018, 180 pp.
 4. Orobinskyi, V., Heruk, S., Hrudovyi, R. Shliakhy pidvyshchennia znosostiikosti shnekovykh robochykh orhaniv. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia, Lviv: Lvivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet, №. 14, 2010, 282–291.
 5. Derkach, O. Obhruntuvannia parametriv obertovykh elementiv robochykh orhaniv zernozbyralnykh kombainiv: Dys. kand. tekhn. Nauk, Ternopil, 2006, 182p.
 6. Makarenko, D. Pidvyshchennia dovhovichnosti paralelohramnoho mekhanizmu posivnykh kompleksiv zminoiu konstruktsii rukhomykh ziednan, Dys. kand. tekhn. nauk, Kropyvnytskyi, 2018, 185pp.
 7. Derkach, O., Buria, O. Pidvyshchennia tekhnichnoho rivnia elektro-, avtomobilnoho transportu ta silskohospodarskoi tekhniky za rakhunok vykorystannia novykh materialiv. Dnipropetrovsk, DSAU, 2011. 71pp.
 8. Kabat, O. Naukovo-tekhnichni osnovy tekhnolohii vyhotovlennia termostiikykh polimernykh kompozytsiinykh materialiv trybotekhnichnoho pryznachennia. Dnipro, 2021, 350pp.
 9. Vykorystannia teflonu v kharchovii promyslovosti. https://novaflon.com/ispolzovanie-teflona-v-promishlenosti-ua
 10. Burja, A., Molchanov, B., Trenie i iznos poliamida-6 i ugleplastika na ego osnove. Trenie i iznos, V.13, №5., 1992, 90-94.
 11. Opornyi pidshypnyk kovzannia. Ukrainian utility model patent № 151145, F16C17/00, 08.06.2022, Biul. 23/2022. 3pp.

Article full text

Download PDF