Evaluation of hit’s grouping deviation due to tribological processes in bullet-rubber chopper wheel interaction

 • 1 Faculty of “Artillery, air defense and CIS” – National Military University “Vasil Levski”, Veliko Tarnovo, the Bulgarian Republic

Abstract

The use of special weapons in counter-terrorist operations with fitted suppressors and the necessity of reliable target damage even while using individual ballistic armor protection details initiate the need of evaluation of hits grouping deviation. In the report is evaluated hit’s grouping deviation due to tribological processes in bullet-rubber chopper wheel interaction with scrutinizes of the experimental fire shooting data.

Keywords

References

 1. Вентцель Е.С., Теория вероятностей и ее инженерные приложения, Москва, 2010 г.
 2. Вълков Н. В., Давидов К. С., Цонев Ц. Г., Ганев В. В. Основи и правила за стрелба с огнестрелни оръжия. Материална част на стрелковото оръжие. Варна: Стено, 2008 г. ISBN 978-954-449-411-7.
 3. Вълчев Х., Йорданова П. Статистиката, Шумен, 2003 г.
 4. Иода Е. В., Герасимов Б. И., Статистика, Тамбовский государственный технический университет, 2004 г.
 5. Кирилов В. М. Основи за устройството и проектирането на стрелковото оръжие. София: ДВИ, 1975 г.
 6. Монтгомери Д. К., Планирование експеримента и анализ данных., Ленинград: Судостроение, 1980 г.
 7. Патарински В., Теория на вероятностите, МНО, ДВИ, София 1976 г.
 8. Потемкин В. Г., Система инженерных и научных расчетов MATLAB, Том 1 и 2, М., 1999 г.
 9. Хамитов Г.П. Вероятности и статистики, Иркутск, 2006 г.
 10. Цонев Ц. Г., Богданов А. И., Проверка боя и привеждане на стрелковото оръжие към нормален бой, Шумен 2006 г.
 11. Чернова Н. И. Теория вероятностей, Новосибирск, 2007г.

Article full text

Download PDF