The shadow aspects of critical thinking for leadership, society and Industry 4.0

 • 1 University of Defence, Czech Republic
 • 2 Newton College, Czech Republic

Abstract

The text focuses on selected aspects of critical thinking in the context of leadership in a modern security environment, from the point of view of selecting and preparing professionals and leaders. It discusses, in particular, the changes in the professional quality requirements related to the development of industry and society 4.0 as well as selected situational and systemic contexts in which the critical thinking applies in the process of cognition, decision making, and action of professional leaders.

Keywords

References

 1. ALLEAU, R. O povaze symbolů (Úvod do obecné symboliky), Malvern, Praha, 2008, ISBN 978-80-86702-34-6, 79 p.
 2. AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D., POKORNÝ, V. Kognitivní management. 2nd edition. KEY Publishing, Ostrava, 2016, ISBN 978-80-7418-254-9.
 3. BENTS, R., BLANK, R. Typický člověk (Úvod do typologie osobnosti), 1. vyd. Hogrefe – Testcentrum, Praha, 2009, ISBN 978- 80-86471-36-5, 120 p.
 4. HAMMOND, K. R. Judgments Under Stress, Oxford University Press Inc., New York, 2000, ISBN 0-19-513143-6, 242 p.
 5. CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení (úvod do informační vědy), 2nd ammended edition. Karolinum, Praha, 2005, ISBN 80- 246-1037-X, 233 p.
 6. ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery. 2nd edition. Management Press, Praha, 2009. ISBN 978-80-7261-201-7.
 7. HARARI, Y. N. Homo deus (stručné dějiny zítřka), Leda, Praha, 2017, ISBN 978-80-7335-502-9, 444 p.
 8. JUNG, C. G. Snové symboly individuačního procesu (Výbor z díla Sv. V.), Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno, 1999, ISBN 80- 85880-19-9.
 9. KAHNEMAN, D. Myšlení rychlé a pomalé, Jan Melvil Publishing s.r.o., Brno, 2012, ISBN 978-80-87270-42-4, 542 p.
 10. KAHNEMAN, D. et. al. Sociálna inteligencia, Europa Publishing house, Bratislava, 2010, ISBN 80-89111-23-8, 207 p.
 11. KOLEŇÁK, J. Osobnostní rozvoj pro manažerské rozhodování, KEY Publishing, Ostrava, 2015, ISBN 978-80-7418-223-5.
 12. KOSTROŇ, L. Psychologie vytváření úsudků. Masarykova univerzita, Brno, 1997, ISBN 80-210-1646-9.
 13. KOUKOLÍK, F. Mocenská posedlost, Karolinum, Praha, 2011, ISBN 978-80-246-1825-8
 14. KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů, Galén, Praha, 2012, ISBN 978-80-7492-120-9, 327 p.
 15. MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Univerzita Karlova, Praha, 2001, ISBN 80-246-0240-7.
 16. MIKŠÍK, O. Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn. Karolinum, Praha, 2009, ISBN 978-80-246- 1600-1.
 17. SENGE, P. M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Management Press, Praha, 2016, ISBN 978-80-7261-428-8.
 18. SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Karolinum, Praha, 2009, ISBN 978-80-246-1602-5, 241 p.
 19. ŠIROKÝ, H. Analytická psychologie C. G. Junga, Bollingenská věž, Brno, 1990, ISBN 80-900200-0-3, 69 p.
 20. TALEB, N. N. Antifragilita. Paseka, Praha, 2014, ISBN 978-80- 7432-498-7, 552 p.
 21. ULLRICH, D., POKORNÝ, V. 2017. Human Factors and Management Limit Situations. In: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), p. 983-988. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 22. ULLRICH, D., POKORNÝ, V., AMBROZOVÁ, E. 2017. Leadership, Situational and Systemic Critical Thinking. In: Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), p. 1323- 1332. ISBN 978-0-9860419-9-0.

Article full text

Download PDF