КРАЧЕЩ РОБОТ “BIG FOOT” – СТРУКТУРИ НА МЕХАНИЗМИ ЗА КРАКА

  • 1 катедра „АЕЗ” при ФА, Технически Университет – София, България
  • 2 Институт по системно инженерство и роботика, БАН, Акад. Г. Бончев, София, България

Abstract

Крачещи роботи с малък брой управляеми степени на свобода са предпочитани за изпълнение на специализирани задачи. Представения робот се движи устойчиво по неравни терени, заобикаля и преодолява препятствия в това число качване на стълби. Показани са част от възможните структурни решения на крака, които влияят на редица от качествата му на движение и преодоляване на препятствия.

Keywords

Article full text

Download PDF