TRANSPORT TECHNICS. INVESTIGATION OF ELEMENTS. RELIABILITY

A research into the effect of atmospheric turbulence on the motion of a quadrocopter with PID control

 • 1 Faculty of Aviation, Dolna Mitropolia – National Military University, Veliko Turnovo, Bulgaria

Abstract

This report looks at Dryden’s atmospheric turbulence model. Applying the turbulent model to the motion of a quadrucopter with PID control. Analysis of the impact of atmospheric disturbances on a quadrocopter flight.

Keywords

References

 1. Билидеров С. Георгиев Р., Автоматично управление на полета на малки и пределно малки височини. ЮНС на Факултет „Авиационен“, том 2, Д. Митрополия, с.281-290, ISBN 978-954-713-080-7 (т. 2). 2006г.
 2. Билидеров С., Управление на автономен безпилотен летателен апарат по зададена траектория. III национална студентска научно-техническа конференция на ТУ-София, с. 79-86, ISBN 978-954-438-647-4. 2007г.
 3. Георгиев Р. Ж. Технически средства и алгоритми за обработка на полетна информация. Д. Митрополия –Факултет “Авиационен”, 2004, 284стр.
 4. Димитров Д. Увеличаване броя на пропорционалните команди при апаратурите за радиоуправление на дистанционно пилотируеми летателни апарати, Сборник от доклади на ЮНК, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски” – Факултет „Авиационен”, 2014, с. 123-129, ISBN 978-954-713-216-8.
 5. Маринов А. Влияние на турбулентния модел върху аеродинамичните характеристики на профил NACA64A410 при числено симулиране. НВУ „Васил Левски”, 2010 г. ISBN 978-954-713-094-4.
 6. Маринов А.А., Христов Т.М., Срез на вятъра в дадена точка от траекторията на полета, Годишна международна научна конференция на факултет „Авиационен“, 2019 г., сборник доклади, 62-69 стр., ISBN 978-954-713-123-1.
 7. Salih1 A., Moghavvemi1 M, Mohamed H., Flight PID controller design for a UAV quadrotor, Scientific Research and Essays Vol. 5(23), pp. 3660-3667, 4 December, 2010, ISSN 1992-2248.
 8. Doc. 7488/2,. Manual of the ICAO Standard Atmosphere
 9. “Military standard, flying qualities of piloted aircraft,”MIL-STD-1797A, 1990
 10. https://bg.wikipedia.org/wiki/Турбулентност 20.04.2019.
 11. https://skyvideo.wordpress.com/2015/12/31/understandingturbulence/ 20.04.2019.
 12. https://rheologic.net/en/urban-wind-assessment 20.04.2019.
 13. https://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Zashtovnezapno-vaznikva-turbulentciia-dokato-se-vozim-sas-samoletv_81188.html 20.04.2019.
 14. https://www.mathworks.com/help/aeroblks/drydenwindturbulencemodelcontinuous.html 20.04.2019.

Article full text

Download PDF