СЪЗДАВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

  • 1 Катедра „Транспорт“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, България
  • 2 Катедра „Компютърни системи и технологии“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, България
  • 3 Катедра „Земеделска техника“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, България

Abstract

The main objective of this work is to develop a measuring microcomputer system based on the instantaneous angular speed of diesel engine crankshaft. This paper describes the steps and procedures of the algorithm used to develop the microcomputer system.

Keywords

Article full text

Download PDF