ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ОБОСНОВАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДИАГНОСТИРАНЕ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ ПО НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА ВЪРТЕНЕ НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ ЗА ЦИКЪЛ

  • 1 Русенски университет „Ангел Кънчев” , България

Abstract

In this paper a theoretical studies of instantaneous angular speed and torque fluctuation of diesel engine crankshaft have been conducted. It was evaluated the possibility to diagnose combustion related faults under stationary state.

Keywords

Article full text

Download PDF