MECHANIZATION IN AGRICULTURE

Use of information systems to support decision making according to analysis machines

  • 1 Slovak University of Agriculture in Nitra, SLOVAKIA

Abstract

Content of this thesis is to introduce information system and its use to support decision making in the selected farm. In this thesis we looked at using information system AgroCont the company ISAT, Ltd. the holding OVD – orchards association Dvory nad Žitavou. Agricultural enterprises have to keep the required documentation on the activities on land and know it thoroughly in accordance with European Union legislation introduced in regulations of Slovak republic. Using individual modules of the system we created in-house analysis outputs. The subsequent evaluation of the information we have proposed possible solutions and changes that may be helpful for better decision making, more efficient use of labor and machinery, but also for cost savings in normal operation. In conclusion, we evaluated output, which are designed to analyze the machinery and we have proposed measures and possible changes.

Keywords

References

  1. BULČÍKOVÁ, Soňa, VLASÁK, Rudolf. Základy projektování informačních systémů . [s.l.] : Karolinum, 2004. 105 s. ISBN 80-246-0727-1..
  2. KUČERA, Milan – ŠKORECOVÁ, Emília. 1993. Integrované informačné systémy. 1. vydanie. Nitra: VŠP, 1993. 74 s. ISBN 80-7137-088-6.
  3. JANOŠCOVÁ, Renata. 2014. Princípy informačnej bezpečnosti. [online] Trenčín : VŠM. 2014 [ cit. 2015-12-12 ]. 214 s. Dostupné na: http://ics.upjs.sk/~jirasek/ops/Janoscova.pdf
  4. Ministerstvo pôdohospodárstva SR. PLÁN ROZVOJA VIDIEKA 2004 – 2006. 2003 [online]. Dostupné na internete: http://www.cpk.sk/web/dokumenty/prv.pdf
  5. RÖLING, Niels G. 1988. Extension science: information systems in agricultural development. New York: Cambridge University Press. ISBN 0521348870.
  6. TVRDÍKOVÁ, Milena. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. [s.l.] : Grada, 2000. 116 s. ISBN 8071697036.
  7. VOŘÍŠEK, Jiří. 2003. Strategické řízení informačního systému a systémové integrace. 1. vyd. Praha : Management Press. 324 s. ISBN 80-85943-40-9. vydanie. Nitra: VŠP, 1993. 74 s. ISBN 80-7137-088-6.
  8. VEČEŘOVÁ, B.V. 2008. Pojem informační systém. V Inflow [online], roč. 2008, č. 3, s. 2 - 3 [cit. 2016-02-14]. ISSN 1802– 9736 Dostupné na: http://www.inflow.cz/files/inflowpriloha/Priloha3_2008.pdf

Article full text

Download PDF