MECHANIZATION IN AGRICULTURE

Investigation of the power interaction of the ploughshare digger working body with the soil and sugar beet root for the conditions of its vibratory digging

 • 1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine
 • 2 Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Abstract

the basic principles of the theory of interaction of the vibrating digging working body with the body of the root crop fixed in the soil at vibrating digging of sugar beets are developed. The force interaction of ploughshare diggers with the soil is considered in the work. The values of normal soil reactions acting on the ploughshare of the excavating working body are determined, which, when vibrating in the longitudinal-vertical plane, can dig out the bodies of sugar beet roots from the soil. Based on the obtained equations describing this process, the prerequisites for finding the kinematic and structural parameters of the excavating working body are developed.

Keywords

References

 1. Vasylenko P.M., Vasylenko V.P. Metodyka postroenyya raschetnykh modelej funkcyonyrovanyya mekhanycheskykh system (mashyn y mashynnyh agregatov). Uchebnoe posobye. ‒ Kyev: USKhA, 1980. ‒ 137 s.
 2. Vasylenko P.M. Vvedenye v zemledelcheskuyu mekhanyku. ‒ Kyev: Silgosposvita, 1996. ‒ 252 s.
 3. Vasylenko P.M., Pogorelyj L.V., Brej V.V. Vybracyonnyj sposob uborky korneplodov. Zhurnal: Mekhanyzacyya y elektryfykacyya socyalystycheskogo selskogo khozyajstva, Moskva, 1970, №2. – S.9 – 13.
 4. Sveklouborochnye mashyny (konstruyro-vanye y raschet) // L.V. Pogorelyj, N.V. Tatyanko, V.V. Brej y dr.; pod obshh. red. L.V. Pogorelogo. – Kyev: Tehnyka, 1983. – 168 s.
 5. Bulgakov V.M., Golovach I.V. Teoriya vibracijnogo vykopuvannya koreneplodiv. – Zbirnyk naukovykh pracz Nacionalnogo agrarnogo universytetu «Mekhanizaciya silskogospodarskogo vyrobnycztva», 2003, Tom XIV. – S. 34-86.
 6. Babakov Y.M. Teoryya kolebanyj. – M.: Nauka, 1968. – 560 s.
 7. Bulgakov V.M., Golovach I.V. Teoriya poperechnykh kolyvan koreneplodu pry vibracijnomu vykopuvanni. – Praci Tavrijskoyi derzhavnoyi agrotekhnichnoyi akademiyi. Vypusk 18. Melitopol, 2004. – S. 8-24.
 8. Bulgakov V.M., Golovach I.V. Pro vymusheni poperechni kolyvannya tila koreneplodu pry vibracijnomu vykopuvanni. – Visnyk Kharkivskogo nacionalnogo tekhnichnogo universytetu silskogo gospodarstva imeni Petra Vasylenka: Zbirnyk naukovykh pracz. Vypusk 39. Kharkiv: KhNTUSG, 2005. – S. 23-39.
 9. V. Bulgakov, I. Golovach. Rozrobka matematychnoyi modeli vyluchennya koreneplodu z gruntu // Tekhnika APK, 2006, № 6, 7, 8. – S. 36-38;
 10. Bulgakov V.M., Golovach I.V. Teoretychne doslidzhennya povzdovzhnikh kolyvan koreneplodu u grunti yak u pruzhnomu seredovyshhi pry vibracijnomu vykopuvanni. – Visnyk Kharkivskogo nacionalnogo tekhnichnogo universytetu silskogo gospodarstva imeni Petra Vasy`lenka: Zbirnyk naukovyh pracz. Vypusk 44, tom 2. Kharkiv: KhNTUSG, 2006. – S. 131-155.
 11. Golovach I.V. Teoriya bezposerednogo vyluchennya koreneplodu z gruntu pry vibracijnomu vykopuvanni. – Visnyk Kharkivskogo nacionalnogo tekhnichnogo universytetu silskogo gospodarstva imeni Petra Vasylenka: Zbirnyk naukovykh pracz. Vypusk 44, tom 2. Kharkiv: KhNTUSG, 2006. – S. 77-100.
 12. Butenyn N.V., Luncz Ya.L., Merkyn D.R. Kurs teoretycheskoj mekhanyky. T.II. Dynamyka. – M.: Nauka, 1985. – 496 s.
 13. Bulgakov V.M., Golovach I.V. Utochnena teoriya vykopuyuchogo robochogo organu lemishnogo typu // Visnyk agrarnoyi nauky Prychornomorya. Specialnyj vypusk 4(18). Tom I. – Mykolayiv: MDAU, 2002. – S. 37-63.
 14. Pogorelyj L.V., Tatyanko N.V. Sveklouborochnye mashyny: ystoryya, konstrukcyya, teoryya, prognoz. – Kyev: Fenyks, 2004. ‒ 232 s. 15. Bulgakov V.M. Sveklouborochnye mashynu. Monografyya. ‒ Kyev: Agrarnaya nauka, 2011. ‒ 351 s.
 15. Bulgakov V.M. Teoryya sveklouborochnykh mashyh. Monografyya. – Kyev: Izdatelskyj centr Nacyonalnogo agrarnogo unyversyteta, 2005. – 245 s.
 16. Zuckerrüben: Erntetechnik und Bodenschutz / FAT-Berichte Nr. 567 // Eidgenssische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik (FAT), CH-8356 Tänikon TG – 2001. S. 1 – 19.
 17. Roller O. Entblatten statt Köpfen / Dr. Olaf Roller // Zuckerrüben Journal № 2 // Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH. – 2010, S. 14 – 15.
 18. Merkes R. 50 Jahre Prodaktionstechnik im Zuckerrübenbau in Deutchland / R. Merkes // Zuckerrübe. – 2001, № 4. – S. 214 – 217.

Article full text

Download PDF