Proecological energetic systems for fishing cutters

 • 1 Maritime University of Szczecin, Faculty of Maritime Engineering Institute of Marine Power Plants Operation, Poland

Abstract

In view of the hazards to the environment resulting from operating fishing cutters, a proposal for energy saving and proecological energetic systems for these vessels is presented in this paper. It also demonstrates the significance of the proecological energetic systems, includes a review of the impact of fuel type, renewable energy sources and energy conversion methods on the degree of the hazards to the environment. The proposed solutions regarding the energetic systems refer to the fishing cutters of the length from 15 to 30 m. The solutions are divided into two groups according to currently available technologies and future technologies allowing for alternative energy sources to be applied.

Keywords

References

 1. Ackermann G.: Electrical Systems–the Ship Propulsion of Tomorrow?, HANSA Maritime Journal, 8/2004,
 2. Behrendt C. (redakcja): Raport z realizacji projektu nr 00017- 61535-OR1600006/06 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-06, działanie 4.6: Działania innowacyjne i inne pt. Opracowanie wytycznych do modernizacji jednostek rybackich w aspekcie zmniejszenia nakładów energetycznych i oddziaływania na środowisko, Szczecin, czerwiec 2008 r., str.1300,
 3. Behrendt C.: Analysis of Fishing Cutter of the Polish Fishing Fleet and Structure of Their Power Systems, DEMaT’13 Conference, Rostock 2013, conference materials pp. 253 - 261,
 4. Dymarski C.: System napędowy małej jednostki rybackiej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ExploDiesel & Gas Turbine ’03, Gdańsk 2003,
 5. Green Growth and Energy Use in Fisheries and Aquaculture, Organization for Economic Co-operation and Development, TAD/FI (2012),
 6. Key Challenges to Promote the Energy Efficiency in Fisheries From a Research and Innovation Perspective, Report from workshop about energy efficiency organized by the European Fisheries Technology Platform, Madrid 2012,
 7. Klyus O., Behrendt C., Rajewski P.: Reduction of Nitrogen Oxides Emission and Fuel Consumption in Fishing Cutter Engines, DEMaT’13 Conference, Rostock 2013, conference materials pp.293-300,
 8. Rajewski P., Behrendt C.: Clean Shipping for Small Fishing Boats on Baltic Sea, DEMaT’13 Conference, Rostock 2013, conference materials pp.297-304,
 9. Sattler G.: Brennstoffzellen Systeme fur Maritime Anwendungen, 24 Duisburger Kolloquium, 2003,
 10. Szczepanek M., Kamiński W.: Test Methodology Assumptions for Energy Test of Fishing Fleet Cutters, DEMaT’13 Conference, Rostock 2013, conference materials pp.263-270,
 11. Zeńczak W.: Laboratory Testing of the Fuel Cells Applicability in Marine Power Systems, Marine Technology Transactions, vol.17/2006, pp.213-227,
 12. Zeńczak W.: Koncepcja rozwiązania siłowni statku śródlądowego z ogniwem paliwowym, XXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych, Gdynia 2002.

Article full text

Download PDF