SCIENCE

Recovery of sulfur dioxide from flue gas for sulphuric acid production

  • 1 Wroclaw University of Science and Technology, Poland

Abstract

The paper presents a review of the literature relative to the flue gas desulfurization methods for sulphuric acid (H2SO4) manufacturing. The covered topics include wet and dry methods. Particular attention has been paid to the desulfurization of the flue gas from the copper smelting industry that can lead to a generation of SOx rich streams resulting in high profitability of H2SO4 production.

Keywords

References

  1. G. Wielgosiński, R. Zarzycki, Technologie i procesy ochrony powietrza (PWN 2018)
  2. W.M. Lewandowski, R. Aranowski, Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce (PWN 2016)
  3. J. Warych, Oczyszczanie gazów procesy i aparatura (Wydawnictwo Naukowo – Techniczne 1998)
  4. A.M. Kisiela-Czajka, S.A. Hull, A. Albiniak, Investigation of the activity of unburned carbon as a catalyst in the decomposition of NO and NH3, Fuel (Guildford), 2022, vol. 309, art. 122170, s. 1-14.
  5. A.M. Kisiela-Czajka, K. Czajka, W. Moroń, W. Rybak, Cz. Andryjowicz, Unburned carbon from lignite fly ash as an adsorbent for SO2 removal, Energy, 2016, vol. 116, pt. 3, s. 1454-1463.
  6. J. Konieczyński, Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami – metody, aparatura i instalacje (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2004)
  7. R. Janka, Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe – Podstawowe obliczenia i sterowania poziomem emisji (PWN 2014)

Article full text

Download PDF