TECHNICAL FACILITIES FOR ENSURING SECURITY

Technological development: Thermal vision as a phenomenon

 • 1 University of defence, Brno, Czech republic

Abstract

The article deals with technological development, especially with thermal imaging. The authors are convinced, that this technology can progressively and qualitative influence operations of security forces and crisis response teams. The article is divided into 3 main parts, where first chapter generally describes thermal imaging, second chapter deals with current applications and last chapter sets the perspectives for future.

Keywords

References

 1. STO. Science & Technology Trends 2020-2040: Exploring the S&T Edge. In: Www.nato.int [online]. Brussels, 2020 [cit. 2022-09-10]. Dostupné z: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdfA. Mecke, I. Lee, J.R. Baker jr., M.M. Banaszak Holl, B.G. Orr, Eur. Phys. J. E 14, 7 (2004)
 2. STOJAR, Richard. Bezpečnostní prostředí: sektorová analýza a implikace pro ozbrojené síly ČR 2021. Brno: Univerzita obrany, 2022. ISBN 978-80-7582-459-2.
 3. PROCHÁZKA, Josef a Pavel NEČAS. Přístupy k tvorbě bezpečnostních a obranných strategií. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2020. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. ISBN 978-80-557-1656-5.
 4. BALÁŽ, Teodor, VU, Duc Hieu. INFRARED SIMULATION OF STATIC PERFORMANCE OF THERMAL CAMERA SYSTEM. In: 22nd International Scientific Conference ARMAMENT AND TECHNICS OF LAND FORCES 2016. Liptovský Mikuláš, SR: Academy of the Armed forces of Gen. M. R. Štefánik, Liptovský Mikuláš, 2016, s. 193-201. ISBN 978-80-8040-537-3.
 5. MORAVEC, Tomáš. Historie a současnost prostředků pro pozorování za ztížených podmínek a jejich využití u bezpečnostních složek. Praha, 2022. Bakalářská práce. AMBIS.
 6. NATO STO. About the NATO Science and Technology Organization (STO). Sto.nato.int [online]. 2022, 2022 [cit. 2022-09-10]. Dostupné z: https://www.sto.nato.int/Pages/default.aspx
 7. RACEK, František, BALÁŽ, Teodor, KREJČÍ, Jaroslav, JOBÁNEK, Adam. Evaluation of validity of observer test for testing of camouflage patterns. In: Target and Background Signatures IV. Bellingham, Washington, USA: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2018. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-2172-5. doi:10.1117/12.2325101
 8. THE LONG TERM PERSPECTIVE FOR DEFENCE 2035. In: Army.cz [online]. Prague, 2019 [cit. 2022-10-25]. Dostupné z: https://www.army.cz/assets/en/ministry-of-defence/basic-documents/dv-2035-aj.pdf
 9. BOYD, Cameron, Robert COLLIER, Daniel SKINNER, et al. Characterisation of Combat Identification Technologies. https://shoalgroup.com/wp-content/uploads/2017/06/Boyd-et-al-2005-Characterisation-of-Combat-Identification-Technologies-IEEE-2005.pdf, 2005.
 10. The OODA Loop and the Half-Beat. In: Thestrategybridge.org [online]. 2020 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/3/17/the-ooda-loop-and-the-half-beat.

Article full text

Download PDF