Determination of the tribological characteristics of heavy loaded frictive pairs based on density modifications of boron nitride

 • 1 I.M.Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv. Ukraine
 • 2 Instrument-making Faculty, Department of Instrumentation Design and Engineering – National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Abstract

In this work the constructive solution of the friction node is proposed, which provides the possibility to obtain reliable information about the tribological characteristics of the materials for work in heavy loaded slip supports. The method of determining the expediency of application in friction pairs of different materials is considered, which is based on certain shapes and sizes of the contact spot and the state of the friction track on the counter bodies. The efficiency of polycrystalline superhard materials application based on the wurtzite boron nitride in heavy loaded friction pairs due to an increase in the antifriction characteristics of the pair by the formation of graphitelike boron nitride on the surface of a thin film В2О2 as a result of the reverse phase transformation of dense phases (cBN + wBN) → gBN is shown.

Keywords

References

 1. Bondarenko V.P. Novyie paryi treniya dlya sharoshechnyih dolot / V.P. Bondarenko, L.E. Vasilenko, A.V. Gankov i dr. // Sb. nauch. Trudov «Porodorazrushayuschiy i metalloobrabatyivayuschiy instrument – tehnika i tehnologiya ego izgotovleniya i primeneniya». – Kiev: ISM im. V.N. Bakulya NAN Ukrainyi. – 2005. – Vyip. 8. – S. 262-265.
 2. Fizicheskie velichinyi: Spravochnik / Pod red. I. S. Grigoreva, E. Z. Meylihova. – M.: Energoatomizdat, 1991. – 1232 s.
 3. Kragelskiy I.V. Trenie i iznos / I.V. Kragelskiy // - M.: Mashinostroenie. – 1968. – 480 s.
 4. Garkunov D.N. Tribotehnika / D.N. Garkunov // - M.: Mashinostroenie. – 1989. – 328 s.
 5. Volkogon V.M. Patent №28486 MPK (2006) G01N3/56. Unіversalniy vuzol tertya dlya tribotehnіchnih viprobuvan materіalіv ta seredovisch / V.M. Volkogon, O.S. Klіmanov, S.K. Avramchuk, A.V. Kravchuk, V.І. Alekseєv // - Byul. №20. – 10.12.2007.
 6. Djamarov S.S. Osobennosti formirovaniya mikrostrukturyi spekov na osnove vyurtsitnogo VN (geksanita – R) / S.S. Djamarov, A.V. Kurdyumov, G.S. Oleynik i dr. // Poroshkovaya metallurgiya. – 1982. - №8. – S. 32-37.
 7. Bondarenko V.P. Tribotehnicheskie kompozityi s vyisokomodulnyimi materialami/ V.P. Bondarenko // - Kiev: Nauk. Dumka. – 1987. – 232 s.
 8. Kurdyumov A.V. Fazovyie prevrascheniya v uglerode i nitride bora / A.V. Kurdyumov, A.N. Pilyankevich // - Kiev: Nauk. Dumka. – 1979. – 188 s.
 9. Volkogon V.M. Patent №28485 MPK (2006) S22S9/00. Pіdshipnik kovzannya / V.M. Volkogon, O.S. Klіmanov, S.K. Avramchuk, A.V. Kravchuk, V.І. Alekseєv // - Byul. №20. –
 10. 12.2007. 10. Buhshteyn V.I. Issledovanie mehanizma iznosa dvuhsloynyih plastin K10D pri obrabotke zakalennyih hromistyih staley / V.I. Buhshteyn, A.M. Tihontsov, V.M. Volkogon i dr. // Sverhtverdyie materialyi. – 1989. - №4. – S. 45-51.
 11. Karyuk G.G. Friktsionnyie svoystva materialov na osnove plotnyih modifikatsiy nitrida bora / G.G. Karyuk, L.F. Kolesnichenko, A.I. YUga i dr. // Poroshkovaya metallurgiya. – 1984. - №9. – S. 82-87.

Article full text

Download PDF