ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАГНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО

  • 1 ИПАЗР "Н.Пушкаров", София, България
  • 2 ЛТУ, София, България

Abstract

Разгледан е процес на експлоатация на сложен технически обект (трактор, автомобил, самоходна земеделска машина и т.н.;), чието техническо състояние се установява със системи за контрол (диагностика). Направен е модел за обслужване при приети за известни: функция на разпределение на вероятността на времето за безотказна работа на обекта, функция на разпределение на вероятността за постъпване на лъжлив отказ от системата с интензивност на постъпване на лъжливите сигнали.

Математическото описание на модела на система за техническо обслужване е направено с помощта на полумарковски случаен процес. Установено е влиянието на основните параметри върху коефициента на готовност на обекта.

Keywords

Article full text

Download PDF