MECHANIZATION IN AGRICULTURE

Substantiation of the process of deep tillage with agricultural machines of digging type

 • 1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 • 2 Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Abstract

The paper considers the issue of deep tillage, the use of the latest technical advances, in order to develop new tillage implements that provide better tillage and reduce erosion. The main attention is paid to the preservation of soil fertility and the use of funds in organic farming. The aim of the work is to improve the process of mechanical tillage by digging by developing a new working body and the process of interaction of digging working bodies with the soil, which change its physical properties and improve environmental safety. The most promising for deep tillage is the digger in terms of both energy and agronomic indicators (reduction of compaction, preservation and restoration of water and air balance, preservation of humus, preservation of biomass). Rotary diggers with rotational movement of working bodies are more effective in comparison with diggers having oscillating movement of working bodies. As a result of studying the dependence of the angle of the blades, providing the movement of the formation on the surface of the working body, from their position on the trajectory, it was found that the smallest value (5…70) is the angle of inclination after turning the blade deepening. When lifting the formation from the bottom of the furrow to a certain height, the required angle of the blades increases, reaching a value of 28… 300 when overturning the formation at a height of 0.20…0.25 m

Keywords

References

 1. Nadykto V. T., Koliina ta mostova systemy zemlerobstva. Monohrafiia / V. T. Nadykto, V. O. Uleksin. – Melitopol. TOV «Vydavnychyi budynok MMD». 2008. – 270 s. (in Ukrainian language).
 2. Hordiienko V. P., Zemlerobstvo / Hordiienko V. P., Herkiial O. M., Opryshko V. P., K.: Vyshcha shkola 1991. – 276 s. (in Ukrainian language).
 3. Zahalne zemlerobstvo: Pidruchnyk / Za red. V. O. Yeshchenka. – K.: Vyshcha osvita, 2004. – 336 s. (in Ukrainian language).
 4. Noskov G. S. Teoreticheskoe issledovanie kopayuschego rabochego organa dlya obrabotki pochvyi v zaschischennom grunte // G. S. Noskov., F. M. Kanarev // Trudyi Kuban. Gos. agrar. un-ta, 2000. – Vip. 382. – s 119-123. (in Russian language).
 5. Nazarenko I. I., Polchyna S. M. Nikorych V. A. Hruntoznavstvo: Pidruchnyk. — Chernivtsi: Knyhy — XXI, 2004. — 400 s. Kovda V. A. Osnovы uchenyia o pochvakh. — M.: Nauka, 1983. (in Ukrainian language).
 6. Behei S. V. Ekolohichne zemlerobstvo. Pidruchnyk / S. V. Behei, I. A. Shuvar – Lviv: «Novyi Svit-2000», 2007. – 429 s. (in Ukrainian language).
 7. Kyselev S. N. Obosnovanye parametrov kopanyia dlia osnovnoi obrotky pochvы v teplytsakh: avtoref. dys... d-ra tekhn. nauk. - M.: 1995. — 36 s. (in Russian language).
 8. Incorporation of tracers and dozomet by rotary tillage and spading maсhines./ Juzwik J. // Soil and Tillage Research. – № 41. – 1997. – Р. 237-248.
 9. Kramarenko L. P. Silskohospodarski mashyny /Kramarenko L. P : T. 1. – Kh.: Derzhavne vydavnytstvo s.-h. literatury, 1938. – 400 s. (in Ukrainian language).
 10. Omar Hattab Omar. Sposobyi osnovnoy obrabotki vyischelochennyih chernozemov v zvene sevooborota goroh-ozimaya pshenitsa: Avtoref. dis. kand. s.-h. nauk. Na pravah rukopisi, Stavropolskiy s.-h. institut. – Stavropol, 1990. (in Russian language).
 11. Novikov Yu. F. Mashinyi v sisteme chelovek-mashina-zemlya. /Yu. F. Novikov, M.: Mashinostroenie, 1976, 232 p (in Russian language).
 12. Ivanov P. K. Osnovnaya obrabotka pochvyi na yugo-vostoke / P. K. Ivanov//Tr. Saratov. s.-h. in-ta – Saratov, 1967. – T. 16.- 212 s. (in Russian language).
 13. Dalin A.B., Rotatsionnyie gruntoobrabatyivayuschie i zemleroynyie mashinyi. / Dalin A.B., Pavlov P.V. M.: Mashgiz, 1950. - 260 s. (in Russian language).
 14. Gritsyishin M. I. Issledovanie protsessa i obosnovanie parametrov kopayuschih rabochih organov dlya osnovnoy obrabotki pochvyi na sklonah i terrasah./ avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata tehnicheskih nauk. Kiev, 1972. 23 s. (in Russian language).
 15. Panchenko A. N. Teoriya izmelcheniya pochv pochvoobrabatyivayuschimi orudiyami. / Panchenko A. N. Dnepropetrovsk, 1999., 140 s. (in Russian language).
 16. Golovach A.A. Sanitaryi i ryihliteli pochvyi / Golovach A.A. // Urozhaynyie sotki 1998, N 4 s.26-27. (in Russian language).
 17. Patent UA # 93879 MItkov V. B., IgnatEv E. I., MItkov B. V., MItkov V. O. Gruntoobrobniy robochiy organ. PublIkatsIya vIdomostey pro vidachu patentu: 27.10.2014, Byul. № 20. (in Ukrainian language).
 18. Dokin B.D. Issledovanie i obosnovanie parametrov i rezhimov rabotyi propashnyih frez. / Dokin B.D. V sb. nauch. tr./Sibirskiy filial VIM. - Novosibirsk, 1964, vyip. 2, s. 203-217. (in Russian language).
 19. Zhalnin E. V., Istoriya razvitiya i perspektivyi vnedreniya mostovogo rastenievodstva. /Zhalnin E. V., Mufteev R. S. //Traktoryi i selskohozyaystvennyie mashinyi, 2002, # 5. s. 23-30. (in Russian language).
 20. Prymak I. D., Mekhanichnyi obrobitok gruntu v zemlerobstvi / I. D. Prymaka, Roshko V. H., Hudz V. P ta inshi – Bila Tserkva: Bilotserkivskyi DAU, 2002. – 320 s. (in Ukrainian language).

Article full text

Download PDF